voor WIE ben JIJ er WEL?

Posted in psychoterreur on 7 mei 2011 by notallone

Advertenties

Vraagtekens bij de DSMIV gids psychiatrie

Posted in psychoterreur on 5 mei 2011 by notallone

DSM IV gids. Handboek psychiatrie. Beschrijft alle mogelijke geestelijke aandoeningen en de bijbehorende medicatie.

Basiswerk voor psychiatrie. …. ‘Tussen de oren’, alles omgezet in MEDICATIE? Bijna alle medicijnen zijn standaard sterk seducerend en soc/maatsch geestdodend als bijwerking. Sponsored by pharmac.industrie uit DTSLND en zo…

Psychiatrisch ziekenhuis in Den Haag. Praktijk daar is 30 patiënten die mixen van medicijnen krijgen en daar nooit meer vanaf komen en zombies zijn zonder verdere psychologische hulp of basis.
NIEMAND krijgt daar gesprekken bijvoorbeeld.

Sterke bijwerkingen verder die verminken en seksueel en sociaal maatschappelijk doden en dergelijke. LIJKT OP HOLOCAUST die nu op de niet werkenden, untermenschen gericht mogelijkheden biedt om uit te lokken, sturen en afdwingen gesponsorde torture en experimenten. Soort medische gaskamer/afvoer, zolang nog subsidie mogelijk medicijnen en begeleid wonen en zo en daarna via ‘wilsonbekwaam’/’handelsonbekwaam’/’niet reanimeren verklaring’ of van ellende doden of zelfmoord uitlokken…

na 1ste medicijnen onmogelijk te ‘winnen’ van dokters bij protesten / hoorzittingen/ maatschappij… (tussen de oren, ze zullen wel niet voor niets, bijwerkingen als indicatie voor noodzaak en ernst gaan zien)

– later meer –

Thought Reform and the Psychology of Totalism: A Study of “Brainwashing” in China

Posted in psychoterreur with tags , , on 31 januari 2011 by notallone

LEEFBAAR RDAM/3B  SATANISME-IDEOLOGIE

Werkwijze gebaseerd op het boek: Thought Reform and the Psychology of Totalism: A Study of “Brainwashing” in China

In the book, Robert Jay Lifton outlines the “Eight Criteria for Thought Reform”:

  1. Milieu Control – the control of the environment including information, associations, time, and energy work to exclude any opportunity for opposition while also promoting the ‘party line’.
  2. Mystical Manipulation – this is the ‘higher calling’ for the follower to be a part of a utopian goal which requires his full devotion. The followers see the leaders as having achieved this higher calling hence they are worthy to be followed.
  3. Demand For Purity – the utopian goal can only be achieved by purity of devotion. Any failure to succeed means impurity exists somewhere and will be searched out by those in control.
  4. Cult of Confession – Failure to succeed means confessions must be made. Any weakness or failure, real or perceived, are to be confessed for the sake of the group. Even confessions where no wrong was actually done can spur the group to more purity.
  5. Sacred Science – The ideology, doctrine and mission of the group are so sacred that they must not be doubted or questioned. To do so is one of the worst offenses possible. However, without the option of questioning, a lie cannot be uncovered.
  6. Loading the Language – Certain words and phrases are so loaded with meaning that stark choices are implied leading to the end of critical thinking.
  7. Doctrine Over Person – What you see, hear or think is irrelevant in the face of the groups doctrine. You must submerge your opinions in the group’s worldview.
  8. Dispensing of Existence – Only those who are committed to the group are valued. Those who oppose or betray the group can be dismissed, defamed, disfellowshipped, or killed.

Thought-terminating cliché. Lifton said, “The language of the totalist environment is characterized by the thought-terminating cliché. The most far-reaching and complex of human problems are compressed into brief, highly reductive, definitive-sounding phrases, easily memorized and easily expressed. These become the start and finish of any ideological analysis.”

Milieu control is a term popularized by psychiatrist Robert Jay Lifton to describe tactics that control environment and human communication through the use of social pressure and group language; such tactics may include dogma, protocols, innuendo, slang, and pronunciation, which enables group members to identify other members, or to promote cognitive changes in individuals. Lifton originally used “milieu control” to describe brainwashing and mind control, but the term has since been applied to other contexts.

Milieu control involves the control of communication within a group environment, that also may (or may not) result in a significant degree of isolation from surrounding society. When non-group members, or outsiders, are considered or potentially labeled as less valuable without basis for stated group-supported and group-reinforced prejudice, group members may have a tendency to then consider themselves as intellectually superior, which can limit alternate points of view, thus becoming a self-fulfilling prophecy in which group members automatically begin to devalue others and the intellect of others that are separate from their group, without logical rationale for doing so.

Additionally, Milieu control “includes other techniques to restrict members’ contact with the outside world and to restrict being able to make critical, rational, judgments about information.” Proponents of such methods claim that group solidarity and preference compared to “outsiders” unifies a subculture into a community.

Critics claim that this isolates people from their society and family, and that engaging in shared cult-like behaviors and actions within a group can have a tendency to limit human cognition amongst those group members. In this respect, intentional actors whom actively engage in stated milieu controlling behaviors begin to habituate those distinctly abnormal behaviors as normative, which then become ingrained into their subsequent behavior patterns through the use of frequent repetition.

Leefbaar3B schrapt artikel 1, reakties overheid

Posted in psychoterreur on 21 januari 2011 by notallone

In Lansingerland is het feest. Terroristenfeest. Leefbaar3B heeft de verkiezingen gewonnen en bovendien de weg vrijgemaakt voor psychoterreur zoals ik eerder hier beschreef maar dan volkomen LEGAAL. Leefbaar3B heeft in haar partijprogramma artikel 1 van de grondwet geschrapt. Leve Apartheid!

Het gaat om deze passage in het programma:

Strikte uitvoering van sociale uitkeringen en voorzieningen. “Soepel waar het kan, streng waar nodig”;

Het gaat dus om het toepassen van regels en wetten op een ‘soepel waar het kan, streng waar nodig’ principe. Regels zijn wel of niet van toepassing, dat is niet streng of soepel uit te leggen. Bovendien is er geen enkel verband te leggen met wanneer dan streng nodig zou zijn en wat dat dan inhoud.

Het gaat hier dus niet om de focus op de sociale problematiek en de burger binnen de beschikbare regelingen en wetten zo goed mogelijk te helpen, maar om het ‘schoolmeester’ achtige vingertikkende achteraf straffen van de burger voor het doen van een beroep op de beschikbare voorzieningen.

Dit heb ik gemeld aan Art1.nl welke me doorverwees (in plaats van zelf doorstuurde)

Geachte heer ****,

Dank voor uw e-mail, wij hebben deze in goede orde ontvangen. Wij zijn de landelijke vereniging van antidiscriminatiebureaus en nemen slechts klachten in behandeling indien er geen antidiscriminatiebureau is in de omgeving van de melder.

U kunt terecht bij RADAR, het antidiscriminatiebureau van Rotterdam en omstreken. De adresgegevens zijn;

RADAR
Bezoekadres: Grotekerkplan 5, 3011 GC Rotterdam
Postadres: Postbus 1812, 3000BV Rotterdam
Tel. 010-4113911
Fax. 010-4128433
info@radar.nl
http://www.radar.nl

Met vriendelijke groet,

Joyce Schiferli

Na de melding nogmaals naar RADAR te hebben gezonden kwam het volgende antwoord op 22/12/2010:

Geachte heer *****,

We hebben uw melding in goede orde ontvangen, waarvoor dank. Naar aanleiding daarvan kunnen wij u mededelen dat wij uw melding inmiddels hebben geregistreerd. Meer dan dat kunnen wij helaas niet ondernemen, omdat de formulering ‘toepassing regels: soepel waar mogelijk, streng waar nodig’ erg ruim kan worden opgevat en niet strafbaar is. Uw bezorgdheid begrijpen wij echter volkomen. Zeker na alles wat u heeft meegemaakt adviseer ik u contact op te nemen met een maatschappelijk werker, het juridisch loket of de sociaal raadslieden.

Met vriendelijke groet,

Drs. Predrag Vitković
medewerker klachtbehandeling

010-4126212
p.vitkovic@radar.nl
bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag
RADAR Rotterdam-Rijnmond
Grotekerkplein 5, Rotterdam
Postbus 1812, 3000 BV Rotterdam
tel. 010-4113911
fax 010-4128433
http://www.radar.nl

Vervolgens heb ik nog geantwoord maar daar nog geen reactie op mogen ontvangen:

Bedankt voor uw antwoord. Mijn mening is dat het van toepassing zijn van regels enkel met een eenduidig JA of een eenduidig NEE kan worden beantwoord en dus niet ruim interpreteerbaar is. Soepel kan dan niet inhouden dat een regel bij een groep burgers wél en bij een andere groep burgers niet van toepassing is hetgeen nu wél het gevolg is. De criteria voor wel of niet liggen namelijk in de regels besloten.

De huidige formulering speelt in op vooroordelen die er op dat gebied heersen over profiteren en onrecht. In plaats van de focus op de vooroordelen te richten via de regels zou de focus op het voorkomen en oplossen van de moeilijkheden moeten liggen waarbij de gemeente binnen de beschikbare regelingen de haalbare oplossing zal uitvoeren.

Het wel of niet van toepassing zijn van regels is niet de zorg van de burger maar de taak van de hulpverlener om de juiste regelingen toe te passen om het doel te bereiken dat gezamenlijk met de burger is bepaald.

Geen antwoord dus. Ik heb ook een melding naar Amnesty international gestuurd en geen antwoord gehad. Ook Peter R de Vries heeft een melding gehad maar daar krijg ik een hardnekkig soort BOT antwoord waarin de medewerker vraagt ‘hoe het televisieprogramma’ mij kan helpen. Dus niet Peter zelf, maar ‘het televisieprogramma’. Na een tiental pogingen om de dingen duidelijk te maken is het me nog niet gelukt om een andere reactie te krijgen, sterker nog ik krijg helemaal geen reacties meer.

Dus tsja…

Artikel 1 van de grondwet schrappen is gelijk aan het schrappen van alle wetten, alle rechten uit de universele verklaring van de rechten van de mens en het verbaast me dat er door de bewakingsinstanties dus zo achteloos mee wordt omgegaan.

Goede definitie van psychoterreur

Posted in psychoterreur with tags on 21 januari 2011 by notallone

De Duitse Wikipedia heeft een uitstekende definitie van Psychoterreur. In Nederland is de term niet te vinden…

http://de.wikipedia.org/wiki/Psychoterror

Unter Psychoterror (Kunstwort, abgeleitet von griechisch ψυχη (psyche) – „Seele“ und lateinisch terrere – „in Schrecken versetzen“) versteht man andauernde und sich wiederholende zielgerichtete Angriffe, Provokationen, Belästigungen und Nötigungen zum Zweck der Verunsicherung oder Schädigung der seelischen beziehungsweise geistigen Gesundheit des Opfers. Dabei umfasst Psychoterror ein weites Spektrum von Handlungen angefangen von subtilen Bemerkungen, belästigenden Scherzen über Beschimpfungen, Erniedrigungen, Verleumdungen, Diffamierungen oder Diskriminierungen, Verfolgungen, Nötigungen, Erpressungen bis zu Gewalt- und Todesandrohungen.Inhaltsverzeichnis
Gesellschaftliche Bedeutung

Psychoterror ist besonders stark verbreitet in streng hierarchischen Gesellschaften, kommt aber auch in fast allen Gesellschaften vor: in sozialen Gruppen als so genanntes Mobbing am Arbeitsplatz und in der Schule, als so genanntes Stalking in Familien und im Freundes- oder Bekanntenkreis sowie als Diskriminierung oder so genanntes Dissen zwischen sozialen, kulturellen oder politischen Gruppen ohne eine direkte persönliche Bindung zwischen Opfer und Täter.

Der Täter ist eine Machtperson, der im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen möchte und durch das verbale Attackieren des Opfers ein Macht- bzw. Überlegenheitsgefühl verspürt. Nicht selten kommt es vor, dass er andere Menschen dazu anstachelt, bei diesen von Intrigen und Schikanen gefärbten “Spielen” mitzumachen. Darüber hinaus kann er bei entsprechender Kenntnis evtl. vorhandene Schwachstellen des Opfers ausnutzen. Oft steht dabei mindestens eine psychische Störung des Täters hinter seiner Handlung und er kann meistens nicht nachempfinden, was das Opfer dabei fühlt (Mangel an Empathie).

Je nach Art und Weise des Psychoterrors, der zum Teil indirekt und hinterhältig ist, braucht das Opfer eine gewisse Zeit, um zu begreifen, in was für eine Situation es geraten ist. Wenn das Opfer die Situation als solche erkennt, reagiert es oft unangemessen, zum Beispiel aggressiv oder ängstlich, wodurch die Konfliktsituation verstärkt beziehungsweise begünstigt wird und sich eine entsprechende Rangfolge über die psychologische Dominanz beziehungsweise Unterwürfigkeit verfestigt.
Psychologische Bedeutung

Aufgrund der Tatsache, dass der Psychoterror auf eine Schädigung der seelischen und geistigen Gesundheit des Opfers abzielt, entwickeln sich bei den Betroffenen oft auch erhebliche Persönlichkeitsstörungen, die sich zur Neurose oder Psychose ausbilden können.

Psychoterror führt entsprechend bei dem Opfer regelmäßig zu einem Gefühl der Ohnmacht und Hilflosigkeit sowie zu psychischer Belastung, welche entsprechend Ängste (überwiegend soziale Phobien), Depressionen, soziale Isolation und Verfolgungswahn auslöst, die in der weiteren Entwicklung oft zu langanhaltenden oder bleibenden Persönlichkeitsstörungen oder posttraumatischen Belastungsstörungen führen.

Google Vertaling:

Psychologische terreur

In psychologische terreur (kunstmatige woord dat is afgeleid van de Griekse ψυχη (psyche) – “ziel” en Latijns- terre – “terreur staat”): een aanhoudend en repetitieve gerichte aanvallen , provocatie, intimidatie en dwang in de zin van verwarring of schade aan de geestelijke of spirituele gezondheid van het slachtoffer. Het bestrijkt een breed scala van psychologische terreur daden, variërend van subtiele opmerkingen, kwetsend grappen over beledigingen, vernederingen, laster , smaad of discriminatie , vervolging, dwang, afpersing en geweld en doodsbedreigingen.

Sociale betekenis

Psychologische terreur is zeer wijdverbreid zijn, vooral in strikt hiërarchische samenlevingen, maar bleef in bijna alle samenlevingen ook in sociale groepen als zogenaamde pesten op de werkplek en in de school , als een zogenaamde stalking in het gezin en tussen vrienden en kennissen, alsmede discriminatie of iets genoemd Dissen tussen sociale, culturele of politieke groepen zonder een directe persoonlijke relatie tussen slachtoffer en dader.

De dader is een persoon van de macht, in het centrum van de aandacht en wil te staan door de verbale aanvallen van het slachtoffer de macht en superioriteit een gevoel van. Niet zelden gebeurt het dat het mensen aanzet om andere, in dit van intriges en bedrog “Play” om mee te doen geverfd. Bovendien kan hij benutten met voldoende kennis van alle bestaande kwetsbaarheden van het slachtoffer. Vaak is dit ten minste een psychische stoornis van de dader achter zijn actie en dat hij niet kan medevoelen met het meeste van wat het slachtoffer voelt dit (gebrek aan empathie ).

Afhankelijk van het type en de wijze van psychologische terreur dat onderdeel is van indirecte en verraderlijke is het, het slachtoffer enige tijd nodig om te begrijpen, in wat een situatie moet komen. Als het slachtoffer erkent de situatie als zodanig, reageert vaak niet op, bijvoorbeeld, agressieve of angstig, zodat de conflictsituatie of uitkering zal worden verhoogd en een overeenkomstige rangschikking van de psychologische dominantie of onderdanigheid gestold.

psychologische betekenis

Te wijten aan het feit dat de psychologische terreur, schade aan de geestelijke en spirituele gezondheid van het slachtoffer wil om zich te ontwikkelen bij getroffenen vaak grote persoonlijkheidsstoornissen die zich ertoe hebben neurose of psychose kunnen ontwikkelen.

Psychologische terreur leidt volgens het slachtoffer regelmatig een gevoel van machteloosheid en hulpeloosheid als psychische stress , die volgens angsten (meestal sociale fobieën ), depressie , sociaal isolement en paranoia triggers, die in de verdere ontwikkeling wordt vaak langdurige of permanente persoonlijkheidsstoornis of post-traumatische stress-stoornis .

Psychoterreur, de verborgen terreur

Posted in psychoterreur with tags , , on 21 januari 2011 by notallone

De echte terreur dreiging komt niet vanuit de onderkant van de samenleving. De echte terreur komt niet via vliegtuigen uit het midden-oosten. De echte terreur is niet aan een huidskleur of een islamietische geloofsovertuiging gekoppeld. Nee, de echte terreur komt van boven. Vanuit de rijke top van de samenleving. De echte terreur is niet direct maar indirect. Psychoterreur. Macht over onmacht. Psychoterreur is geestelijk mishandelen en geestelijk martelen van mensen. Psychoterreur is alleen niet of nauwelijks in de wetgeving opgenomen en is moeilijk aan te pakken vanwege het indirecte karakter ervan.

Een duidelijk voorbeeld: De ambulancebroeder.

Stel nu eens dat er ambulancebroeders zijn die niet als doel hebben het redden van mensenlevens maar het kunnen bepalen wie het niet redt?! Wat is daar dan tegen te doen? NIETS. Deze ambulancebroeders zijn geen horrorverhaal, nee deze ambulancebroeders zijn er al…

De psychoterreur in Nederland en in de rest van de westerse wereld wordt gevoerd via de principes die ook bij de ‘loverboys’ bekend zijn. Het isoleren van mensen, het doen alsof je opkomt voor mensen en vervolgens die macht misbruiken om de mensen steeds afwisselend ‘goed nieuws’ te brengen en daarna weer te demotiveren / teleur te stellen.

Een ander voorbeeld uit de praktijk. Een vrouw die de afgelopen 3 jaren te maken heeft gehad met kanker. Tot drie maal toe is deze vrouw na een zware behandeling van chemo en een operatie VOLLEDIG GENEZEN verklaard. Steeds om na een paar maanden bij een controle weer te constateren dat er weer een uitzaaiing is gevonden.  Steeds met een vaag verhaal over foto’s en technische dingen. Niet aan te tonen dus dat dat iets anders dan pech is. Maar wel volledig in de lijn van de werkwijze van deze machthebbers en passend in een geheel van terreur dat de familie van deze vrouw overkomt.

Deze psychoterreur vindt zijn basis in het satanisme. Extreem Satanisme. De overtuiging dat IQ boven alles gaat. Een overtuiging dat iedereen die meer kost dan dat ie oplevert minderwaardig is. Mensen die een beroep doen op anderen zijn daar ‘psychic vampires’. ‘Untermenschen’ zoals ze door de Nazi’s werden genoemd. Deze groep mag door de satanisten worden uitgebuit en over hun lot mag worden beslist. Scientology Church is eigenlijk de omgekeerd ‘nette’ uitleg van het Satanisme. De PR tak zeg maar.

Wat ik constateer is dat deze terroristen zich dus vooral bevinden op posities waar ze zogenaamd opkomen voor de door hun geminachte groep alleen maar om zo de macht te hebben om deze groep uit te buiten. Denk hierbij aan de psychiatrie, hulpverlening, politiek en goede doelen. Net zoals het bekende voorbeeld uit België van de kinderpornobestrijder die achteraf de grootste verzamelaar bleek te zijn.

Omdat deze terreur TOP-DOWN is opgezet, gepland al jarenlang bezig is en zich concentreert op macht over onmacht is het voor de slachtoffers heel erg moeilijk om daar iets tegen te doen. Op alle sleutelposities is er een soort wachtpost. Typisch voor psychoterreur is dat je het je pas realiseert als het eigenlijk al te laat is en dat je er dan vanwege je onmachtpositie ook meteen heel weinig tegen kunt doen zelf. Je moet hulp daarvoor hebben vanuit een onafhankelijke hoek. Denk weer aan de loverboys. De slachtoffers van deze loverboys zitten in een zwaar psychisch onderdrukte positie. Afwisselend worden zij geconfronteerd met intimidatie en demotivering, isolement en ongeloof , valse hoop waar ze zich dan wanhopig aan vasthouden en onmacht en schaamte.

Psychoterreur dus vanuit de TOP en niet de gesuggereerde ‘banale’ terreur vanuit de onderkant van de samenleving is het probleem. Uit eigen onderzoek weet ik dat de ‘loverboys’ een uitvinding zijn van een politieke groepering. Deze groepering heeft een trainingsfaciliteit waar ze blanke terroristen leren zich te schminken als een marrokaan, te praten als een stereotype gebrekkig Nederlands sprekende marrokaan en zich te gedragen volgens het door hen gewenste op vooroordelen gebaseerde asociale beeld dat ze in de media willen zien van de probleem-allochtoon. Na de opleiding worden ze op de groep jongeren afgestuurd die ontvankelijk zijn voor het ‘loverboy’ principe. Meiden die zich alleen voelen staan, onbegrepen, zoekende naar hun identiteit, veelal met ADD of ADHD, borderline of andere ‘stoornis’ die hen gevoelig maakt voor de charmes, de leugens en de aandacht van de loverboys.

Het doel van deze terroristen is het UITLOKKEN EN AANWIJZEN van groepen in de samenleving met list en bedrog zodat deze groepen elkaar gaan zien als het gevaar. De loverboys is een duidelijk voorbeeld. Uitlokken en aanwijzen van de allochtone medemens als gevaar voor onze kinderen, daarbij een handig verband leggend met prostitutie en drugsproblematieken. Politiek wordt er meteen een voordeel opgedaan met meldpunten die ineens dus een soort scorebord zijn want de daders zitten -afgeschminkt- te genieten van het succes. De stemmers worden gebrainwashed met het idee dat het gevaar voor onze kinderen uit de allochtone kinderen komt. De groep echt allochtonen wordt geconfronteerd met vooroordelen die onjuist zijn en zal vanuit hun toch al moeilijkere positie daar alleen maar heftiger op reageren wat de terroristen weer goed uitkomt. Zie je wel.

Ondanks dat ik dus meerdere duidelijke aanwijzingen heb voor de herkomst en de infiltratie van de IQ psychoterroristen, kan ik er in de praktijk helemaal niets mee. Dat is ook zo gemeen aan deze terreur. Zo lang je als burger ‘gewoon’ werkt en meedraait in de samenleving, merk je niets van de terreur. Pas wanneer je in een ongewenste situatie komt en je moet een beroep gaan doen op gemeente, overheid of hulpverlening kom je in het web terecht. Dan heb je al een afhankelijkheidspositie en vertrouw je in eerste instantie op de beschikbare voorzieningen. Pas als je door de toegepaste truuks steeds minder zeggenschap blijkt te hebben over je toekomst en de schijn van dat alles goed komt steeds wordt gebroken merk je dat je slachtoffer bent. De Nederlandse wetgeving helpt je dan niet. Uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor wat je overkomt ook al wordt dat door anderen aangedragen. De wet ziet een door hulpverlening opgedrongen actie dus niet als iets wat jou wordt aangedaan maar als een keuze van jouzelf om iets wel of niet te doen.

De terroristen maken handig misbruik van de wet. In plaats van de doelstelling om het probleem op te lossen voor de ander binnen de beschikbare wetten en regels, werpen ze zich op als ‘redder’ om er voor te zorgen dat het gaat om het verhinderen van de oplossing door regels te rekken zodat je steeds weer met het niet voldoen aan bepaalde regels wordt geconfronteerd of doordat je uiteindelijk met lege handen staat en de wetgever jou persoonlijk daar verantwoordelijk voor stelt.

Een voorbeeld is de gemeentelijke sociale dienst. In mijn gemeente duidelijk in handen van deze groep. De meerderheid van de inwoners merkt daar niets van. Die werken, betalen belasting en stemmen. Niets aan de hand. Kom je echter aan het loket voor hulp dan is er geen directe hulp en wordt je standaard met een folder de deur weer uit gestuurd. ‘Wat we allemaal voor U kunnen doen’ staat er op. Honderden mogelijkheden. Dat lijkt dan heel mooi maar het probleem is dat niemand iets doet. De burger in kwestie, die dus in een afhankelijke positie zit, moet zelf de juiste regelgeving via de juiste personen zien aan te spreken op de juiste manier binnen de juiste termijnen om aanspraak te kunnen maken daarop. Dus steeds een verzoek indienen op de juiste manier alleen maar om af te wachten of je het goed hebt ingevuld en dergelijke en als het wordt afgewezen op één van die vormfouten dan sta je weer met lege handen en is er zomaar weer een maand of twee maanden voorbij.

De gemeente heeft als taak om de moeilijkheden van de burger serieus te nemen en er voor te zorgen dat die binnen de beschikbare regels worden opgelost zodat de burger weer volwaardig deel kan nemen aan de samenleving. Regelgeving is niet bedoeld voor de gemeente om de hulpverzoeken te kunnen afwijzen maar zijn bedoeld als middelen waarbinnen de gemeente de hulpvraag kan oplossen voor haar burger.

Een ander nadeel voor de burger is dat je pas kunt reageren op een beslissing van de gemeente als je de uitspraak waarin ze iets afwijzen binnen hebt. Je eigen gemeente isoleert je dus, laat je zoeken binnen de regels en een aanvraag indienen om je vervolgens af te wijzen en de deur te sluiten. Dan is je enige optie om via een ADVOCAAT of via een klachtencommissie de beslissing van de gemeente aan te vechten terwijl het eigenlijke probleem is dat de gemeente haar VERANTWOORDING niet serieus nam en niet zich concentreerde op het verhelpen van de onmacht/moeilijkheden. Formeel zal vaak inderdaad de afwijzing juist zijn.

Ik heb hier persoonlijk ervaring mee en dan betreft het zaken als schuldhulpverlening, huisvesting, uitkering en geestelijke gezondheidszorg. Door het voortdurend tegen teleurstellingen, afwijzingen, doorverwijzingen en valse beloftes aanlopen wordt je situatie ook steeds hopelozer. Je omgeving krijgt de houding van ‘dat je het wel aan jezelf te danken zult hebben’ en kunnen zich niet verplaatsen in de onmacht.

Scientology is berucht om deze methodes.

wordt vervolgd…